Poręcze stalowe Poznań

Przepisy dokładnie określają, jak powinny być wykonane i zamontowane poręcze stalowe. Poznań doskonale zna już te wymagania. Nie ma więc problemu z odbiorem prowadzonych przez siebie inwestycji budowlanych. Wszystkie schody wewnętrzne i zewnętrzne, którymi pokonuje się wysokość większą niż 0,5 m, są tam wyposażone w stosowne zabezpieczenia.

W stolicy Wielkopolski powierzchnię schodów, pochylni i balkonów najczęściej oddziela się od przestrzeni otwartej balustradami o określonej sztywności. Nie są to byle jakie wyroby. Ich zadaniem jest przenoszenie sił poziomych. Ponadto ich wysokość i wypełnienie mus zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury minimalna wysokość balustrady, licząc od podłoża do poręczy, wynosi 90-110 cm – w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu. W przypadku ciągów komunikacyjnych, którymi poruszają się niepełnosprawni, minimalna wysokość poręczy wynosi 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Natomiast maksymalny prześwit pomiędzy elementami stanowiącymi wypełnienie balustrady wynosi 12-20 cm (decyduje rodzaj i przeznaczenie budynku).

Te wszystkie obostrzenia zna i stosuje firma Baluspaw, która produkuje poręcze stalowe. Poznań instaluje je wszędzie tam, gdzie wymaga tego prawo. Można je więc spotkać w obiektach prywatnych, firmowych i publicznych, jedno- i wielorodzinnych oraz we wnętrzach mieszkań wielopoziomowych.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl