Poręcze metalowe Poznań

Ważnym aspektem wyboru produktów wykończeniowych jest ich zgodność z normami i przepisami. Swoje wymagania mają też składające się na balustrady słupki, wypełnienia i poręcze metalowe. Poznań doskonale je zna i potrafi przytoczyć niemalże z pamięci. W związku z tym wszystkie inwestycje budowlane są tu realizowane wzorowo.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 r. określa, że poręcze muszą być montowane w odległości minimum 5 cm od ściany. Dotyczy to zarówno poręczy instalowanych przy schodach, jak i pochylniach, czyli podjazdach dla wózków. W budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz placówkach oświatowych, wychowawczych i zdrowotnych minimalna wysokość balustrady, czyli poziom mocowania poręczy, wynosi 110 cm. W przypadku domów jednorodzinnych i mieszkań wielopoziomowych jest to 90 cm. W odniesieniu do innych budynków wysokość tę określono na 110 cm.

Nie można zapominać o odpowiedniej sztywności tego rodzaju zabezpieczeń. Muszą one być w stanie przenosić powstające w trakcie użytkowania schodów naprężenia poziome. Warto o tym pamiętać podczas poszukiwań dostawcy.

By mieć pewność, że balustrady spełniają wymagania technologiczne, warto postawić na sprawdzonego producenta. Takim z pewnością jest firma Baluspaw, które wytwarza m.in. poręcze stalowe. Poznań i cała okolica jest obsługiwana właśnie przez to przedsiębiorstwo.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl