Prawo budowlane a montaż balustrady

Balustrady są jednym z istotniejszych elementów dekoracyjnych domów, zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Możemy je podzielić na balkonowe i schodowe, tradycyjne i ultranowoczesne. Niezależnie jednak od miejsca ich zastosowania jak i materiału z jakiego są wykonane, wszystkie podlegają regulacją prawnym opisanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Główna zasada, to wysokość schodów, jeśli przekraczają one 0,5m wysokości musi zostać zamontowana balustrada. W domach jednorodzinnych powinny mieć minimum 0,9m wysokość. W budynkach wielorodzinnych, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej muszą mieć przynajmniej 1,1m do wierzchu balustrady, a prześwit między wypełniającymi elementami nie może być większy jak 12cm.

Montaż balustrad oddzielających poziomy w teatrach i salach sportowych, a także w pozostałych budynkach użyteczności publicznej powinien być na wysokości min 1,2 m, tak aby zapewniać bezpieczeństwo także w przypadku zbiorowej paniki.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl