Czy balustrada przy schodach jest konieczna?

Balustrady przy schodach, obok funkcji dekoracyjnej mają za zadanie, przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo użytkowników.

Formalnie, kwestię balustrad przy schodach dla budynków użyteczności publicznej reguluje § 296 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Mówi ono, że jeśli schody mają wysokość powyżej 0,5 m muszą mieć zamontowaną barierkę i balustrady przyścienne, oraz jeśli ich szerokość przekracza 4 m muszą mieć również barierkę pośrednią. Budynki użyteczności publicznej to np. budynek administracji publicznej, sądy, szkoły, kościoły oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

Przepisy te nie będą obowiązywać w przypadku budynków wielorodzinnych. Tutaj zastosowane ma § 298 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Balustrady przy schodach są obowiązkowe i muszą mieć wysokość 1,1 m.

Przepisy budowlane nie określają wymogów dotyczących balustrad w domach jednorodzinnych. Warto jednak przestrzegać zaleceń sformułowanych dla budownictwa wielorodzinnego.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl