Balustrady balkonowe

Balustrady balkonowe spotykamy prawie wszędzie, w blokach, domach, okalające tarasy jak również w budynkach użyteczności publicznej. Jej wysokość określona jest ściśle w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 298 Wymogi dotyczące balustrad. Mówi ono, że balustrady balkonowe, portfenetrów i logi nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a w domach jednorodzinnych ich wysokość powinna wynosić minimum 90cm.

W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych balustrady balkonowe powinny mieć powyżej 110 cm. Szczególne przepisy omawiają ich wysokości w halach sportowych. Prześwit lub rozmiar otworu pomiędzy elementami wypełniającymi balustrady balkonowej określony jest tylko w przypadku domów zabudowy wielorodzinnej i publicznej i wynosi maksymalnie 12 cm.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl