Balkony w przeszłości

Balkony i trasy, to od dawna, bardzo dekoracyjny element architektury. Balkony stosowane były w czasach starożytnych, a ich pozostałości zostały odnalezione w budynkach znajdujących się między innymi w Pompejach. Były one stosowane, również w architekturze średniowiecznej, renesansowej. W okresie baroku balkony stosowano w pałacach, w późniejszym okresie stały się charakterystyczne dla budownictwa mieszkaniowego.

Początkowo wykonywane były z kamienia lub drewna. Balkony w przeszłości miały kamienne lub kute balustrady i stanowiły przedłużenie/ powiększenie powierzchni użytkowej.

Sytuacja zmieniła się, w okresie PRL, w czasach wzmożonego budownictwa mieszkaniowego. Balkony w tym okresie zmieniły swoje funkcje z typowo dekoracyjnego, na użytkowy. Stały się miejscem do np. suszenia prania. Dodatkowo miały w tym okresie najczęściej postać logi – czyli balkonu powstałego z wyodrębnionego miejsca w pokoju. Odwrotnie niż we wcześniejszych okresach, balkon zmniejszał powierzchnię mieszkania.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl