Balustrady Poznań

Elementami, które zapobiegają wypadnięciom z balkonów i tarasów uraz upadkom ze schodów, są balustrady. Poznań to miasto pełne tych elementów architektonicznych.

Barierki i poręcze można tu spotkać w niemal każdym zakątku. Montuje się je przed galeriami handlowymi oraz w ich wnętrzu. Na balustradę produkowaną przez firmę Baluspaw natkniemy się przed urzędem, teatrem, kinem, stadionem. Bardzo wiele tego rodzaju zabezpieczeń instaluje się też na prywatnych posesjach. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków firmowych, magazynów, zakładów produkcyjnych.

Popularność balustrad jest efektem obowiązującego prawa. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi, że w balustrady należy wyposażyć wszystkie schody, które służą do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm.

Przepisy precyzują też minimalną wysokość balustrady. Poznań oraz wszystkie inne miejscowości w naszym kraju muszą instalować zabezpieczenia o wysokości 1,1 m. W przypadku domów jednorodzinnych oraz wnętrz mieszkań wielokondygnacyjnych minimalna wysokość balustrady wynosi 0,9 m.

W dokumencie tym znajduje się również zapis dotyczący maksymalnego prześwitu między elementami wypełnienia balustrady. W budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz zakładach opieki zdrowotnej tralki nie mogą być oddalone od siebie na więcej niż 12 cm. W pozostałych obiektach jest to 20 cm.

KONTAKT Z NAMI

BALUSPAW M. Klawe M.Kokotkiewicz Sp. J.
ul. Św. Michała 24, 61-023 Poznań
NIP: 97 2120 4648
Telefony kontaktowe
+ 48 606 816 893 - + 48 604 987 482
tel. stacjonarny: +48 61 654 56 12
email: biuro@baluspaw.pl